Podnikateľská misia Charkov

Slovenská agentúra SARIO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a EZ SR zorganizovali podnikateľskú misiu na Ukrajinu, do mesta Charkov

Na pár dní sa druhé najväčšie mesto Ukrajiny stalo dejiskom stretnutí a rokovaní. Nechýbala ani naša spoločnosť ADRIAN GROUP. Zúčastnili sme sa podnikateľského fóra, ktorého cieľom bolo nadviazanie vzťahov a spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými spoločnosťami. S potešením  sme predstavili spoločnosť ADRIAN GROUP a vďaka  B2B rokovaní sme mali možnosť stretnúť spoločnosti nielen z Charkovskej oblasti ale aj Sumskej.

Návštevou Charkova sa nám otvorili nové možnosti a perspektívy partnerstva na Ukrajine. Počas návštevy slovenskej delegácii bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi BBRK SOPK a honorárnym konzulátom SR v Charkove.